En beskrivning över en testprocess som jag har gjort i XMIND